Joanna Bartkowiak
2 DAN AIKIDO


Swoje pierwsze kroki w aikido stawiała w grupie początkującej dzieci. Od 27 lat praktykuje tę sztukę walki a od 20 jest instruktorem grup dziecięcych i wychowawcą na letnich  obozach sztuk walki.


Jest absolwentką Instytutu Kultury Fizycznej w Szczecinie z
 wykształceniem wyższym pedagogicznym. Od 2005 roku posiada stopień 1 DAN Aikido. W  2022 roku z rąk sensei Marka Szeluga otrzymała 2 DAN.


Uprawnienia : Instr. Rekreacji Ruchowej ze spec. samoobrona Nr

4294/I/R/2001

Dodatkowe uprawnienia :  Trener klasy II nr upr. 4769/T/II/2008, Instr.

dyscypliny sportu nr upr. 932/IKF

certyfikat 2 dan aikido Joanna Bartkowiak